DDS Diagnostic și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie

Un parteneriat strategic cu proiecte de succes în cercetare-dezvoltare

 • Tehnologie de fabricare prototipuri de microbiosenzori cu detecție rapidă prin rezonanța Förster (FRET) pentru diagnosticul precoce al infarctului de miocard acut (IMA)
 • “ Microsenzori electrochimici pentru detecția unor stupefiante: codeină și morfină -DROGSENSE”
 • Tehnologie de fabricație arii de microbiosenzori și dezvoltarea unui aparat portabil pentru diagnosticul infarctului de miocard acut
 • Biochip Microfluidic portabil pentru determinarea numărului de Limfocite T (BIOLIMF)
 • Biochip selectiv cu analizor portabil pentru evaluarea rezistenței la insulină și a sindromului metabolic (BIOSIM)

 

Unul dintre proiectele dezvoltate de către DDS Diagnostic în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie este “Microsenzori electrochimici pentru detecţia unor stupefiante: codeină şi morfină”. Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem complex de biosenzori pentru determinarea cantitativă, sensibilă și specifică a codeinei și metabolitilor ei: morfină și 3-glucuronid morfină, la nivel de dezvoltare tehnologică TLR 6. Obiectivele proiectului sunt:

 • Fabricarea microelectrozilor și configurare șablon pentru dispozitivul electrochimic
 • Sinteza, functionalizare și imobilizarea substante senzitive pe electrodul de lucru
 • Optimizarea tehnologica și validarea metodei
 • Validarea tehnologiei in aplicatii – Demonstrarea capacității microsenzorilor pentru detecția de codeină și morfină

 

Rezultate sunt și ele pe masura eforturilor și muncii depuse:

 • Dezvoltarea prototipului microsenzor pentru detecția cantitativă a morfinei obținut prin tehnica MIP și a prototipului microsenzor pentru detecția cantitativă a morfinei obținut prin tehnica SAMs și anticorpi anti-morfina (AcM).
 • Testarea cu probe biologice comerciale de morfină (AgM) și anticorpi anti morfină (AcM)
 • Realizarea studiului comparativ de performanta între cele doua prototipuri și selectarea celui optim.

Astfel, în prima etapă a proiectului s-a stabilit design-ul biosenzorului pentru detecția morfinei, metoda de curățare a suprafeței de lucru, înainte de funcționalizare și tehnicile de caracterizare a acestuia. Metodele electrochimice selectate pentru caracterizarea suprafeței electrodului de lucru au revelat formarea filmului de polifenol, urmând ca într-o etapă ulterioară să se realizeze teste de electropolimerizare și cu Morfina.  

 

Parteneriatul excelent cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București prin accesarea finanțărilor pentru activități CD de Cercetare Fundamentală, dar în special Cercetare Industrială și Dezvoltare Experimentală a condus la:

 • Realizarea unor noi metode de diagnostic (modele experimentale, prototipuri, brevete și produse);
 • Publicarea unor articole științifice în reviste cu vizibilitate la nivel Mondial;
 • Punerea pe piață, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare, a dispozitivelor medicale a unei game de produse;
 • Dezvoltarea departamentului de CD al DDS Diagnostic, atragerea de tineri cercetători, realizarea lucrărilor de licență/disertație și capitole teze doctorat.

 

Proiectele realizate de către DDS Diagnostic în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București fac parte din „Parteneriatul în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive (TGE-PLAT)”, din cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), tip G. Parteneriatul a reprezentat pentru Microtehnologie-IMT-Bucureşti o oportunitate pentru punerea în practică a rezultatelor cercetării, de promovare şi accelerare a inovării, printr-o colaborare cu firme româneşti, cu expertiză în domenii de specializare high-tech.

Acest program amplu de dezvoltare-cercetare este dedicat parteneriatului pentru transferul de cunoştinţe în beneficiul întreprinderilor, printr-o varietate de activități, de la informare și consultanță, până la servicii ştiinţifice sau tehnologice şi activități CD în domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate). Facilităţile tehnologice ale institutului au fost intens utilizate în realizarea proiectelor de cercetare sau pentru servicii oferite în cadrul proiectului.

Infrastructura IMT destinată cercetării interdisciplinare de excelenţă şi inovării, este similară altor facilităţi din EU prin dotare tehnologică, prin modul de funcţionare şi prin capacitatea de a permite parcurgerea tuturor etapelor de realizare ale unui dispozitiv microelectronic/senzor, microsistem: de la simularea şi proiectarea asistată de calculator, procesare tehnologică, caracterizare microfizică, până la testare funcţională şi încercări de fiabilitate.

 

Proiectul TGE-PLAT a contribuit la realizarea unei platforme de interacţiune între cercetare şi industrie, la nivel naţional, dezvoltând trei tehnologii generice esenţiale (TGE: micro- nanoelectronică, fotonică, nanotehnologii), două dintre acestea regăsindu-se şi în KDT (Key Digital Technologies-Tehnologii digitale), care sunt priorităţile de astăzi ale Uniunii Europene, ale strategiei naţionale de specializare inteligență, aflată în stadiul de consultare publică.

Proiectul TGE-PLAT, pornind de la expertiza institutului în domeniul microelectronicii, de la posibilitatea de proiectare şi fabricare a componentelor semiconductoare miniaturizate, a dezvoltat trei direcţii: Microsenzori; Componente fotonice şi sisteme cu aplicaţii în spaţiu şi securitate; Dispozitive şi sisteme pentru unde milimetrice, submilimetrice.

O componentă importantă a activităţilor „Parteneriatul în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale” o reprezintă cercetarea industrială și/sau dezvoltarea experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere (activitatea de tip D).

 

 

Alege Testele Antigen pentru Autotestare care detectează și noile tulpini de Covid-19 sau  testele Anticorpi Neutralizanți care evaluează protecția după infecție și după vaccinare.

Important! Testele rapide îți arată în maxim 20 minute, dacă ești infectat sau gradul de imunitate dobândită la Covid-19.