Termeni si conditii

Definiţii si termeni

 

DDS Diagnostic SRL este persoană juridică de naţionalitate romană, având sediul social în Bucureşti, Str. Segovia nr. 1, bl. C8, sc.3, ap. 39, sector 3, având numar de ordine în Registrul Comerţului J40/4867/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14688172.

Vânzător: DDS Diagnostic SRL  persoană juridică de naţionalitate romană, având sediul social în Bucureşti, Str. Segovia nr. 1, bl. C8, sc.3, ap. 39, sector 3, având numar de ordine în Registrul Comerţului J40/4867/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14688172.

Cumpărător: persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Client: persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către DDS Diagnostic (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între DDS Diagnostic şi  acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator: orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Cont: secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale etc.) 

Site: domeniul www.ddsdiagnostic.com  şi subdomeniile acestuia.

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de catre Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract: reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Promoţie/Campanie: acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Document: prezentele Termene  şi  Condiţii.

Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv postă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi /sau a promoţiilor desfăsurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta

Tranzacţie: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către DDS Diagnostic, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri sau banca agreată de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Drepturi de autor

DDS Diagnostic beneficiază de protecţia legii drepturilor de autor. Conţinutul site-ului este proprietatea DDS Diagnostic informaţii, texte, imagini, grafică, simboluri, programe, scripturi, etc. Datele de pe site şi de pe server nu pot fi folosite fără acordul scris al proprietarului. Folosirea acestora fără acordul DDS Diagnostic se pedepseste în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pozele produselor din cadrul shop-ului online pot fi folosite doar cu acordul scris DDS Diagnostic.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau a securităţii acestuia ori pentru discreditarea sau harţuirea DDS Diagnostic sau a afiliaţiilor săi.

DDS Diagnostic nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între DDS Diagnostic SRL şi Clienţi/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

Produsele, imaginile, informatiile etc de pe site sunt cu titlu informativ, de prezentare.

Vă rugăm să raportaţi eventualele încălcări ale drepturilor de autor la adresa office@ddsdiagnostic.ro

 

Confidenţialitate

DDS Diagnostic oferă o mare atenţie protecţiei informaţiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale, astfel, toate datele colectate în cursul vizitelor pe Site sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreţinut acest site, respectiv România. Site-ul poate include legături cu alte site-uri al căror conţinut nu se află sub controlul DDS Diagnostic, de aceea DDS Diagnostic nu îşi asumă şi nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri.

DDS Diagnostic nu va dezvălui nici o informaţie cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptănd situaţiile legale.

DDS Diagnostic garantează confidenţialitatea datelor clienţilor. Aceste date, oferite la crearea contului online, vor fi folosite în scopul pentru care au fost cerute (comercializarea de produse) şi pentru promovarea promoţiilor, evenimentelor, beneficiilor şi noutăţilor DDS Diagnostic.

DDS Diagnostic recomandă să ai grijă de datele de logare la contul tău şi să nu le divulgi nimănui. DDS Diagnostic nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care o alta persoană intră în posesia datelor contului tău şi iţi accesează contul în mod neautorizat.

DDS Diagnostic nu îşi asumă răspunderea dacă datele cu caracter personal sunt modificate sau furate de persoane neautorizate.

Accesul neautorizat în cadrul site-ului, asupra conţinutului, pozelor, datelor personale ale utilizatorilor sau asupra serverului este considerat fraudă. Aceasta va fi cercetată ca atare de autorităţile competente.

DDS Diagnostic, magazinul online şi produsele nu pot fi asociate cu nimic ce poate intra în contradicţie cu statutul şi interesele DDS Diagnostic. Site-ul www.ddsdiagnostic.com  poate fi accesat în interes personal. Site-ul nu poate fi exploatat cu alte scopuri şi nu poate fi copiat parţial sau total.

DDS Diagnostic îşi rezervă dreptul de a face orice modificări asupra termenilor şi condiţii, precum şi orice modificări asupra site-ului www.ddsdiagnostic.com fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a utilizatorilor.

Modul de soluţionare a litigiilor

Accesare link https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

http://www.anpc.gov.ro/