Cercetare

În ultimii 10 ani, activitatea de cercetare s-a concentrat pe dezvoltarea de biochip-uri și imunosenzori pentru aplicații biomedicale și pentru detecție de pesticide.

Realizăm imobilizare de diverse tipuri de molecule (de ex. proteine) pe suprafețe, analiză de imagine și cuantificare de semnal precum și de caracterizare a noilor metode de diagnostic cu scopul de a stabili performanțele acestora. Totodată, realizăm biofuncționalizarea micro sau nanoparticulelor din diverse materiale: polimeri, particule paramagnetice sau din aur.

Proiecte de cercetare

 

Compania investește permanent în cercetare și dezvoltare și s-a implicat în proiecte naționale de C-D în parteneriat cu institute de cercetare, universități și alte firme cu un accent sporit pe dezvoltare de produse IVD. DDS Diagnostic este certificată pentru activitatea de cercetare-dezvoltare de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică (ANCS) (Decizia 9847/22.04.2010).

De peste 15 ani, activitatea noastră de cercetare-dezvoltare se desfasoară în domeniul tehnicilor de electroforeză a proteinelor serice, imuno-reacții: ELISA, CLIA, imunocromatografice și biochipuri și imunosenzori.
Principalele noastre produse sunt: truse de electroforeză a proteinelor serice pe gel de agaroză, truse ELISA, truse CLIA, teste rapide de imunoaglutinare și imunocromatografice.

Dezvoltarea acestor metode și a truselor de diagnostic specifice lor, reprezintă partea de cercetare aplicativă a firmei noastre. Unele metode/tehnici au aparut acum 50 de ani dar se utilizează înca pe scară largă în laboratoare din întreaga lume și sunt îmbunatățite permanent pentru a se mări performanțele lor.. Treptat însă, aceste tehnici vor fi înlocuite de tehnologii mult mai avansate, care în prezent, la nivel global, sunt în faza de cercetare.

Atât biochip-urile cât și imunosenzorii sunt realizați prin tehnologii avansate, de ultimă generație, datorită ideilor și specialistilor DDS Diagnostic și accesului la echipamente performante pe care firma noastră îl are prin colaborările cu institute de cercetare de prestigiu din România. Ne-am specializat în biofuncționalizarea unor microsuprafețe din aur sau nitroceluloză pe care se vor “prinde” analiții din probe biologice umane: antigene sau anticorpi.

Partenerii noștri

O altă direcție de cercetare este cea de biofuncționalizare a micro sau nanoparticulelor realizate din diverse materiale: polimeri, particule paramagnetice sau din aur. Se utilizează pentru detecția unor biomarkeri de tip antigen sau anticorp din probe biologice umane sau pentru marcarea selectivă a unor celule cum ar fi subpopulații de limfocite T.

Pentru a confirma și evalua succesul procesului de biofuncționalizare, în timpul dar și la sfârșitul acestuia, utilizăm metode complexe de caracterizare: spectroscopie RAMAN, spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier cu reflexie total atenuată – FTIR ATR, microscopie de forță atomică – AFM, microscopie electronică de baleiaj – SEM, microscopie electronică cu transmisie –TEM, spectrofotometrie UV-VIS, spectroscopie de impedanță electrochimică. Datele obținute se prelucrează, se interpretează și se corelează.

Despre activitatea de cercetare

 

Total proiecte 2004 – 2019

15 proiecte

 

 • 2004-2020<br/>PartenerMATNANTECH

  ”Obținerea de biogeluri pentru separarea electroforetică a proteinelor serice cu aplicații în diagnostic și terapie”

 • 2014<br/>PartenerLab on Chip

  ”Laborator pe un cip pentru detecția activității celulelor tumorale”

 • 2020-2021<br/>PartenerTrusă anticorpi IgM/IgC Covid 19

  ”Creșterea diversității și calității produselor de diagnostic imunocromatografic, prin introducerea iradierii gamma tehnologice și adăugarea de controale pozitive externe”

  Produs 2020 - Trusa Anticorpi IgM/IgG COVID-19 cu controale incluse, marcaj CE

 • 2020-2022 (CO)FRET & IMA

  Tehnologie de fabricare prototipuri de microbiosenzori cu detecție rapidă prin rezonanță Förster (FRET) pentru diagnosticul precoce al infarctului de miocard acut (IMA)


Rezultatele cercetării

 • Patent: "Metodă pentru obținerea unui șablon selectiv pentru detectarea electrochimică „fără etichetă” a adiponectinei în probe biologice umane” publicată cu nr. 132771A0 publicat în Buletinul oficial al proprietății industriale-Secțiunea OSIM nr. 8 din 2018


 • „Procesul de funcționalizare electrochimică a electrozilor interdigitați pentru detectarea antigenului receptorului de suprafață CD4 + al subpopulațiilor limfocitare T - CD4 +”, cererea de brevet OSIM nr. A / 00572 / 08.08.2018.