Perioadă: 2019-2020

Parteneri Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT București Partener: DDS Diagnostic SRL

Despre proiect:

Acțiunea:POC-A1-A1.2.3-G-2015 1.2.3. Parteneriat pentru transfer de cunoștințe

Nr. Contract de finanțare: 77/08.09.2016.

Titlul proiectului: Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive (TGE-PLAT) Cod MySMIS 105623 Contract subsidiar Nr. C77.6D încheiat între IMT București și SC DDS DIAGNOSTIC SRL

Obiectiv

Pesticidele pot fi absorbite, acumulate, metabolizate în plante şi/sau eliberate în mediul înconjurător. Scopul proiectului de fata este de a dezvolta microsenzori selectivi si ultra sensibili cu detectie electrochimica, usor de utilizat, portabili si potriviti pentru productia in masa, care pot detecta electrochimic reziduuri de pesticide organofosforice si organoclorurate prezente in diverse probe (ca biomarkeri selectivi de expunere in plante, apa si sucuri de fructe). Proiectul va integra tehnicile de extracție rapidă, tehnologia biosenzorilor, proiectarea unor microsenzori specifici pentru detectia a 2 clase importante de pesticide organoclorurate si organofosforice. Se vor implementa 2 tehnologii care vor crea selectivitate si specificitate pentru detectia celor doua clase de pesticide: metodologia de imprimare moleculară (MIP) si nanoparticulele de zirconiu care prezinta afinitate pentru gruparile fosforice ale pesticidelor analizate. Toate aceste solutii oferite pentru cresterea performantelor analitice vor duce la la dezvoltarea unui instrument prototip de microsenzor care ar putea detecta și măsura electrochimic si rapid pesticidele organofosforice si organoclorurate.

Rezultate estimate

1. Metode optime electrochimice pentru detectie pesticide organofosforice.

2. Metode optime electrochimice pentru detectie pesticide organoclorurate. 3. Raport asupra tehnicilor de prelucrare a probelor pentru detectia pesticidelor 4. Instructiunile de utilizare pentru detectia electrochimica a pesticidelor organoclorurate 5. Instructiunile de utilizare pentru detectia electrochimica a pesticidelor organofosforice 6. Raport tehnic - teste stabilitate microsenzori detectie pesticide organofosforice si organoclorurate 7. Raport tehnic – microsenzori detectie pesticide organofosforice si organoclorurate 8. Raport tehnic – microsenzori detectie pesticide organofosforice si organoclorurate
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro