Biochip selectiv cu analizor portabil pentru evaluarea rezistentei la insulina si a sindromului metabolic (BIOSIM)

Program PN III: Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Tip proiect: Transfer la operator economic
Proiect finantat din bugetul de și cofinanțat de DDS Diagnostic
Contract Nr.50PTE/2016
Perioada: 2016-2018
Coordonator: S.C. DDS DIAGNOSTIC S.R.L Bucuresti
Director Proiect: Dr. Dana Stan

Scopul principal al proiectului

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea si demonstrarea unei noi tehnologii de fabricatie a unor biochipuri portabile selective si a analizorului portabil, pentru evaluarea rezistentei la insulina si a sindromului metabolic, pana la TRL5.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

1.Dezvoltarea unui prototip bazat pe noi tehnologii de fabricare biocipuri integrate, plecand de la rezultatele unor cercetari stiintifice realizate de DDS Diagnostic si IMT.
2.Dezvoltarea parteneriatului dintre institutia coordonatoare (IMM) si institutiile de cercetare cu scopul de a realiza o tehnologie de ultima generatie, in scopul transferului rapid catre partenerul industrial pentru comercializare pe piata interna si externa.
3.Realizarea unei noi tehnologii,accesibile, usor de utilizat, cu raspuns rapid, costuri reduse si cu aplicatie imediata in evaluarea si diagnosticarea precoce a rezistentei la insulina si a SM.
4.Testarea si caracterizarea noii tehnologii pentru detectia biomarkerilor de evaluare a rezistentei la insulina si a sindromului metabolic.
5.Interpretarea, validarea rezultatelor si corelarea cu analize clinice actuale; Transfer de tehnologie.
6.Diseminarea rezultatelor.

Consorțiu

Coordonator: S.C. DDS Diagnostic S.R.L.
Director de proiect: Dana Stan
Partener: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti (IMT)
Responsabil proiect: Dr. Carmen Aura Moldovan

 

Rezultate preconizate

Realizarea unui prototip care include biocipuri selective cu elemente de recunoastere sintetice si a unui sistem portabil pentru detectia cantitativa, simultana a unor biomarkeri pentru diagnosticarea precoce a rezistentei la insulina si a sindromului metabolic.

Rezultate proiect BIOSIM

Etapa 1 – 2016 - Proiectare, protocoale reactii biochimice, optimizare.In etapa 1 a proiectului BIOSIM, partenerii IMT si DDS au realizat proiectarea si simularea chipului microfluidic pentru sensori multipli cu microcanale care permit aplicarea probei pe aria de reactie si detectie.

- S-a realizat protocolul reacţiilor pe ariile electrozilor.
- S-a realizat optimizarea şi autoasamblarea componentelor biocipului pentru fabricaţie.
- S-a realizat website-ul proiectului.

Livrabil: Raport tehnic asupra protocolului de reactie si raport proiectarea cip microfluidic.


Etapa 2 – 2017 - Fabricare, testare si optimizare componente prototip (biocipuri si module electronice).

In etapa 2 a proiectului, partenerii IMT si DDS au realizat:
- Fabricare și testare microtraductori și modul electronic;
- Depunere, testare și optimizare a filmelor de polimeri conductivi /neconductivi prin tehnica MIP pe microelectrozii de aur;
- Raport de inovare;
- Diseminare.

Etapa 3 – 2018 - Testare prototip si Validare tehnologie.

-In etapa a 3-a proiectului partenerii DDS si IMT au realizat:
Raportul stiintifico-tehnic;
Prototip;
Raport de caracterizare si testare ;
Documentatie tehnica finala. Manual de prezentare;
Documentatie si Raport de transfer tehnologic;

Diseminare

Articole:

1.Carmen-Marinela MIHĂILESCU, Mihaela SAVIN, Dana STAN, Carmen MOLDOVAN, George MUSCALU, Silviu DINULESCU, „Biocip selectiv pentru evaluarea rezistenței la insulină și a sindromului metabolic (SM)” Revista Română de Medicină de Laborator. Supliment la Vol. 25, Nr. 2, Aprilie, 2017;
2.Mihailescu Carmen –Marinela, Stan Dana, Carmen Aura Moldovan, Silviu Dinulescu, Patrascu Florentina „“Label free” immunosensor for metabolic syndrome investigation” Analele Universitatii Titu Maiorescu, sectiunea Medicina, ISSN: 1584-4781, acceptat pentru publicare.

Conferinte:

1. Carmen-Marinela MIHĂILESCU, Mihaela SAVIN, Dana STAN, Carmen MOLDOVAN, George MUSCALU, Silviu DINULESCU, „Biocip selectiv pentru evaluarea rezistenței la insulină și a sindromului metabolic (SM)”, 2nd Conference of the Romanian Association of Laboratory Medicine, P42 [may 2017]; 2.Mihailescu Carmen –Marinela, Stan Dana, Carmen Aura Moldovan, Silviu Dinulescu, Patrascu Florentina „“Label free” immunosensor for metabolic syndrome investigation”, 11th edition International Conference Education and Creativity for a knowledge based society, oral presentation, November 16 - 18, 2017.

Cereri de brevet:

1.C.M. Mihailescu, D. Stan, „Procedeu de obtinere sablon selectiv pentru detectia electrochimica “label free” a adiponectinei din probe biologice umane”, depus la data de 27.11.2017, cu numarul A00983/27.11.2017.

Seminar stiintific:

1.Tema: „Biosenzor cu detecție electrochimică pentru determinarea unor proteine cu importanță în sindromul metabolic”.
Organizatori: SC DDS Diagnostic SRL si IMT-Bucuresti
Data: 17.11.2017
Participanti: 15 participanti, specialisti din laboratoare medicale si firme de distributie produse medicale.

Comunicari stiintifice sustinute la conferinte, seminarii, simpozioane in anul 2018

1. ARTIFICIAL ANTIBODIES“ USED FOR THE RAPID DETECTION OF ADIPONECTIN FROM HUMAN SERUM Carmen-Marinela Mihăilescu, Dana Stan, Florentina Pătrașcu, Hortensia-Clara Rădulescu, Marius-Nicolae Boboc, Carmen-Aura Moldovan, George Muscalu, Silviu Dinulescu. Revista Română de Medicină de Laborator Supliment la Vol. 26, Nr. 2, Aprilie, 2018;
2. „Artificial antibodies“ used for the rapid detection of adiponectin from human serum Carmen-Marinela Mihăilescu, Dana Stan, Florentina Pătrașcu, Hortensia-Clara Rădulescu, Marius-Nicolae Boboc, Carmen-Aura Moldovan, George Muscalu, Silviu Dinulescu, prezentare orala Al 2-lea Congres Naţional al Asociaţiei de Medicină de Laborator din România cu participare internaţională, 9 – 12 mai 2018, București, Romania;
3. “A new fluorescence lateral flow immunoassay for sensitive detection of cardiac troponin T” Mihaela Savin, Carmen-Marinela Mihailescu, Dana Stan, Carmen Aura Moldovan, Marian Ion, Iulia Matei, Ion Baciu, Diana Stan, Ion Stan, Valentin Feies, Marian Vladescu, Alexandru Craciun, Analytica Chimica Acta, 2018 – trimis spre publicare.


Cereri de brevet in anul 2018

Cerere de brevet cu numarul 132771 A0(51) publicata in BOPI, sectiunea “Brevete de inventie” nr. 8/2018
Titlul inventiei: “Procedeu de obtinere sablon selectiv pentru detectia electrochimica “label free” ”
a adiponectinei din probe biologice umane”
Autori : Mihailescu Carmen-Marinela si Stan Dana