Prototip de tehnologie de fabricație a microbiosenzorului cu rezonanță rapidă Förster (FRET) pentru diagnosticul precoce al infarctului miocardic acut (IMA)

CardioFRET

Programul PN III: Programul 2-Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea subprogramului: Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tip proiect: Proiect de transfer către operatorul economic
Proiect finanțat de la bugetul de stat și cofinanțat de DDS Diagnostic
Contract Nr 37PTE / 2020
Perioada: 2020-2022
Coordonator: DDS DIAGNOSTIC S.R.L Bucuresti
Director de proiect: Dr. Dana STAN

Scopul principal al proiectului

Dezvoltarea și dezvoltarea de prototipuri de microbiosenzori de detectare a fluorescenței bazați pe transferul energiei de rezonanță Förster (FRET) pentru detectarea rapidă și sensibilă a probelor de sânge integral a 4 markeri cardiaci importanți în infarctul miocardic acut (IMA) folosind un analizor cu detecție fluorescentă.
Obiectivele generale ale proiectului
O1. Dezvoltarea, fabricarea și testarea microbiosenzorilor pentru determinarea cu sensibilitate ridicată a 4 markeri cardiaci importanți în diagnosticul IMA: hFABP, CK-MB, mioglobină, complex ITC de troponină;
O2. Conectarea cercetării aplicate și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și internațional;
O3. Dezvoltarea de parteneriate între mediul de cercetare și mediul privat;
O4. Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat pentru cercetare și dezvoltare, atât pentru activitățile proprii, cât și pentru colaborarea cu organizațiile de cercetare;
O5. Consolidarea capacității de inovare a întreprinderilor și consolidarea contribuției acestora la crearea de noi produse (microbiosenzori pentru diagnosticare in vitro) / tehnologii (producție de microbiosenzori) cu potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională;

Consorţiu

Coordonator: S.C.DDS Diagnostic S.R.L.
Manager proiect: Dr. Dana STAN
Partener: Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Microtehnologie Bucuresti (IMT)
Manager proiect: Dr. Carmen Marinela MIHAILESCU
Rezultate asteptate:
Va fi realizat prototipul final al cutiei de microbiosenzor.
Studiul clinic se va efectua cu respectarea normelor etice în vigoare.
Se va efectua validarea tehnologiei și transferul de tehnologie către DDS.
Rezultatele vor fi diseminate prin organizarea de workshop-uri, participarea la conferințe de specialitate și publicarea de articole în reviste științifice.

Rezultatele proiectului CardioFRET

Etapa 1 - 2020 - Dezvoltarea tehnologiei pentru microbiosenzorii încapsulați și soluții aferente cu jet de cerneală.
În etapa 1 a proiectului CardioFRET, partenerii DDS și IMT au realizat:
- proiectarea modelului experimental de casete microbiosenzoare cu integrarea controalelor interne și a membranelor pentru separarea integrală a sângelui.
- Elaborarea tehnologiei de realizare si imprimare a solutiilor de bioconjugate/solutii de anticorpi/solutii de blocare ink-jet imprimabile si formule de solutii solubile de oxid de grafen
Livrabil:
- Raport de proiectare tehnică și Raport tehnologic pentru fabricarea de microbiosenzori casete și soluții imprimabile cu jet de cerneală.

Diseminare:
- Realizarea site-ului proiectului.

Etapa 2 - 2021 - Realizarea, prezentarea și demonstrarea funcționalității microbiosenzorilor dezvoltați Testarea modelului de sistem microsenzor integrat (hFABP, CK-MB, mioglobină, Troponina I) în mediul real.
În etapa 2 a proiectului, partenerii DDS și IMT au realizat:
- Demonstrarea funcționalității microbiosenzorilor în mediul real.
- Experimentarea modelului de sistem integrat care demonstrează utilitatea acestuia pe probele de sânge de control integral.
- Dezvoltarea unor metode optime de lucru în laborator pentru detectarea (pe baza FRET) în fluorescență a markerilor cardiaci Troponin ICT și h FABP folosind sistemul POC.

Livrabil::
- Rapoarte care demonstrează funcționalitatea microbiosenzorilor în mediul real;

Diseminare:
- Actualizare site-ul proiectului;
- Flyer de prezentare a proiectului;
- Participare la cel mai important târg european de dispozitive medicale: Medica Dusseldorf, Germania.

ETAPA 3 - 2022 - Proiectarea, realizarea si verificarea prototipului final in mediu real. Validarea tehnologiei de fabricație. Transfer de tehnologie.
În etapa 3 a proiectului, partenerii DDS și IMT au realizat:
-Metode optime de laborator pentru detectarea pe bază de fluorescență (FRET) a markerilor cardiaci Myoglobin și CKMB folosind sistemul POC.
-Proiectare, realizarea si verificarea prototipului final in mediul real. Testarea prototipului și experimentarea utilizând min. 60 de probe de sânge integral de la pacienți.
- Audit tehnologic pentru faza de dezvoltare experimentală.
- Validarea tehnologiei de fabricare a microbiosenzorilor și transferul tehnologic către companie.
Livrabil::
- Realizare prototip. Raport de validare a tehnologiei. Raport de transfer de tehnologie către companie.
Livrabil::
- Realizare prototip. Raport de validare a tehnologiei. Raport de transfer de tehnologie;
- Depunerea a 2 cereri de brevet.

Diseminare:
- Participarea la două conferințe medicale cu participare internațională;
- 1 articol ISI în evaluare
- 1 atelier cu specialist in domeniul medical
- Actualizare site-ul proiectului;