Cercetare, Noutăți

Tratamentul cu ajutorul compuşilor naturali, un nou domeniu de interes pentru DDS Diagnostic

  • Echipa de cercetare a DDS Diagnostic a publicat un articol de tip review în revista cu cel mai ridicat impact din domeniul farmacologiei, Frontiers in Pharmacology in care sunt prezentate opţiunile terapeutice de origine naturală împotriva bacteriilor, virusurilor şi fungilor.

Articolul publicat recent de către departamentul de cercetare al DDS Diagnostic prezintă, pe baza analizelor și cercetărilor de laborator făcute, cei mai promiţători compuşi naturali care ar putea fi utilizaţi pentru terapia infecţiilor bacteriene, virale şi fungice. Sunt incluse extractele din plante, uleiurile esenţiale, peptide mici antimicrobiene de origine animală, bacteriocine şi diverse tipuri de compuşi din plante (triterpenoizi, alcaloizi, fenoli, flavonoizi) care au activitate antimicrobiană şi antivirală. Lucrarea este deosebit de complexă, prezentând opţiunile terapeutice de origine naturală împotriva bacteriilor, virusurilor şi fungilor, mecanismele de acţiune ale acestora, prezentarea posibilităţilor de livrare a medicamentelor de origine naturală utilizând nanotehnologia, cat şi evidenţierea domeniilor unde sunt necesare studii suplimentare pentru a completa cunoştinţele dobândite până în prezent.

Infecţiile bacteriene, fungice şi virale ameninţătoare de viaţă au o prevalenţă ridicată. Pericolul reprezentat de acestea este accentuat de apariţia rezistenţei la din ce în ce mai multe dintre antibiotice, astfel că opţiunile terapeutice pentru infecţiile severe pot deveni insuficiente. Este astfel necesară dezvoltarea de noi medicamente care să se adreseze patogenilor umani. Deoarece moleculele utilizate ca tratament trebuie să prezinte o toxicitate scăzută, a activitate specifică şi o biodisponibilitate ridicată, adesea cei mai potriviţi compuşi candidaţi pentru a fi utilizaţi cu acest scop sunt moleculele obţinute din surse naturale: de la plante, animale şi chiar de la alte microorganisme. Chiar în contextul pandemiei COVID-19, au fost evidenţiaţi mai mulți compuşi naturali care ar putea fi utilizaţi ca terapie. Triterpenoizii, de exemplu, au o activitate inhibitorie semnificativă împotriva coronavirusurilor în general, iar flavonoizii inhibă mult temutul SARS-CoV-2.

Compuşii naturali sunt o sursă importantă de noi medicamente sau sunt utilizaţi ca modele pentru a dezvolta noi molecule terapeutice sintetice care pot fi utilizate în terapia unor diverse boli. Medicamentele de origine naturală sunt folosite în prezent pentru a trata afecţiuni precum boli infecţioase, procese inflamatorii şi boli maligne, în principal datorită accesibilităţii şi potenţialului important terapeutic al compuşilor naturali.

Studiul realizat de echipa DDS Diagnostic pune accentul pe activitatea inhibitorie a fiecărui compus natural antimicrobial investigat, precum şi pe mecanismele prin care acestea acţionează. Compuşii antimicrobieni izolaţi de la animale şi microorganisme au un efect inhibitor bun asupra a numeroşi patogeni, însă plantele sunt cea mai importantă sursă de molecule care pot fi utilizate ca tratament pentru infecţii, se mai arată în studiul DDS. 

Livrarea adecvată a terapiilor este un element esenţial pentru a asigura un efect adecvat al acestuia. Nanotransportorii sunt utilizaţi pentru a îmbunătăţii stabilitatea, biodisponibilitate, preluarea celulară sau internalizarea, eliberarea controlată a medicamentului la locul acţiunii, profilul farmacocinetic şi să scadă toxicitatea moleculelor de origine naturală. Printre aceştia se numără lipozomii, sistemele de livrare a medicamentelor prin microemulsie, nanocapsulele, nanoparticulele lipidice solide, miceliile polimerice, dendrimerii etc. Unele dintre studiile recente s-au concentrat pe încorporarea substanţelor cu activitate antimicrobiană la nivelul nanoparticulelor polimerice, niozomilor şi nanoparticulelor de argint, care s-au dovedit a avea activitate antimicrobiană intrinsecă.

Majoritatea studiilor care investighează activitatea antimicrobiană a compuşilor naturali sunt desfăşurate în laborator sau cu ajutorul metodelor computationale, studii in vitro sau in silico. Unele molecule au ajuns să fie investigate şi în studii clinice. Rezultatele obținute până în prezent sunt promiţătoare şi sugerează că acest domeniu al combaterii patogenilor umani cu ajutorul medicamentelor de origine naturală va avea o dezvoltare foarte importantă în viitor.

Aflați mai multe detalii specifice din noul articol DDS Diagnostic, care poate fi lecturat in extenso, accesând următorul link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.723233/.