Cercetare, Educatie

Despre biochip-uri și imunosenzori

Domeniul bio-medical este extrem de dinamic, permanent apar noi echipamente, noi produse. Dispozitivele pentru diagnostic „in vitro” nu fac excepție. Este o activitate ce implică multe provocări, eforturi și entuziasm dar care oferă rezultate și satisfacții pe măsură.

Pentru noi, principala preocupare este să îmbunătățim permanent produsele din portofoliu și să obținem noi metode de diagnostic.

În ultimii 10 ani, activitatea noastră de cercetare s-a axat pe dezvoltare de biochip-uri și imunosenzori. La nivel global, aceasta este o direcție foarte importantă datorită avantajelor pe care le oferă biochip-urile și imunosenzorii ca și dispozitive de diagnostic. Aceștia sunt ușor de utilizat, rezultatele se obțin in timp scurt, nu sunt necesare echipamente sofisticate sau condiții speciale de lucru, performanțele analitice sunt superioare față de metodele actuale și mai ales, costurile sunt mici.

Cercetările în domeniul biochip-urilor/imunosenzorilor, prin apariția unor suprafețe de reacție miniaturizate, au revoluționat industria medicală la nivel mondial. Aceste noi metode sunt multidisciplinare și inglobează cele mai noi rezultate și tehnologii din domeniul științei materialelor, biochimiei, chimiei, biologiei moleculare, tehnologia informației (TIC), electronică, microfluidică, biofizică.

Domeniile de aplicare și de utilizare a biochip-urilor/imunosenzorilor sunt foarte largi: diagnostic „in vitro”, genetică, sisteme „point of care”, proteomică, transplant de țesuturi și organe, medicină personalizată, descoperire de noi medicamente, biotehnologii, mediu, agricultură.

Așa cum arată studiile realizate de „Research and Market”, „unul dintre avantajele utilizării bio-microsistemelor sunt inteligența integrată, paralelismul, costul redus, redundanța și viteza de răspuns. Un biochip este un exemplu de bio-microsistem; este o colecție de microsuprafețe organizate pe un substrat solid, permițând o multitudine de reacții biochimice complexe, inclusiv genele de decodificare including decoding genes, într-un timp scurt. Analiștii prognozează că piața globală a biochip-urilor va avea o rată de creștere anuală  de 17,02% în perioada 2016-2020.

 

Articol publicat de: Dr. Chim. Dana Stan