Anunțuri

SC DDS Diagnostic SRL, cu sediul in București, str. Segovia nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi și acordarea gradelor profesionale de cercetator științific gradul III , după cum urmează:

– 6 posturi de cercetător științific gradul III (CSIII)

Domeniile asociate posturilor scoase la concurs sunt: Micro nano-tehnologii, Chimie, Biologie si biochimie, Medicină (un post)

Concursul se va desfășura conform Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare și a ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind standardele minimale pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul DDS Diagnostic din str. Vulcan Județul nr. 7, sector 3 Bucuresti.

Examenul se va susține pe data de 28 Decembrie 2022.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Administrativ al DDS Diagnostic – Bucuresti la tel: telefon 021 344 0771 sau e-mail office@ddsdiagnostic.com si pe site-ul web https://ddsdiagnostic.com/, sectiunea Anunțuri.

Link-uri utile: 

  1. Cerere de inscriere la concurs – model -> Descarcă
  2. Conditii de participare la concurs -> Deschide
  3. Criterii de evaluare concurs CS si CSIII -> Deschide
  4. Regulament de concurs CS si CSIII -> Deschide