BLOG

2018-10-24

Determination of anti-streptolysin O (ASLO) by agglutination method (LATEX)

The ASLO latex test is a rapid agglutination test on the blade for the qualitative and semi-quantitative detection of anti-streptolysin O in human serum samples. Group […]
2018-10-24

Determinarea anti-streptolizinei O (ASLO) prin metoda aglutinării (LATEX)

Testul ASLO latex este un test rapid de aglutinare pe lama pentru detecția calitativă și semicantitativa a anti-streptolizinei O în probele de ser uman. Streptococul hemolitic […]