Tehnologie de fabricare prototipuri de microbiosenzori cu detecție rapidă prin rezonanță Förster (FRET) pentru diagnosticul precoce al infarctului de miocard acut (IMA)

CardioFRET


Program PN III: Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Denumirea Subprogramului: Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tip proiect: Proiect de Transfer la operatorul economic
Proiect finantat din bugetul de stat și cofinanțat de DDS Diagnostic
Contract Nr. 37PTE/2020
Perioada: 2020-2022
Coordonator: DDS DIAGNOSTIC S.R.L Bucuresti
Director Proiect: Dr. Dana STAN

Scopul principal al proiectului

Dezvoltarea și realizarea unor prototipuri de microbiosenzori cu detecție în fluorescență, bazați pe transfer de energie de rezonanță Förster (FRET) pentru detecția rapidă și sensibilă din probe de sânge integral a 4 markeri cardiaci importanți în infarctul de miocard acut (IMA) utilizând un analizor cu detecție în fluorescență.

Obiectivele generale ale proiectului

O1. Dezvoltarea, fabricarea și testarea unor microbiosenzori pentru determinarea cu sensibilitate înaltă a 4 markeri cardiaci importanți în diagnosticul IMA: hFABP, CK-MB, mioglobină, troponină complex ITC;
O2. Racordarea cercetării aplicative şi a progresului tehnologic din România la evoluția şi cerinţele mediului socio-economic naţional şi internațional;
O3. Dezvoltarea parteneriatelor între mediul de cercetare și mediul privat;
O4. Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat în cercetare - dezvoltare, atât pentru propriile activităţi, cât şi pentru colaborarea cu organizaţiile de cercetare;
O5. Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea contribuţiei acestora la crearea de noi produse (microbiosenzori pentru diagnostic in vitro)/ tehnologii (fabricare microbiosenzori) cu potențial de exploatare comercială pe piața internă şi internațională;

Consorțiu

Coordonator: S.C. DDS Diagnostic S.R.L.
Director de proiect: Dr. Dana STAN
Partener: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti (IMT)
Responsabil proiect: Dr. Carmen Marinela MIHAILESCU

Rezultate preconizate:

Se va realiza prototipul final de casetă cu microbiosenzori.
Se va realiza studiul clinic cu respectarea normelor de etică în vigoare.
Se va realiza validarea tehnologiei și transferul tehnologic către DDS.
Se vor disemina rezultatele prin organizare workshop-uri, participări la conferințe de specialitate și publicare de articole în reviste științifice.