BIOLIMF


Biochip Microfluidic portabil pentru determinarea numarului de Limfocite T (BIOLIMF)

Program PN III: Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Proiect finantat din bugetul de stat și cofinanțat de DDS Diagnostic
Contract Nr.46PTE/2016
Perioada: 2016-2018
Coordonator: S.C. DDS DIAGNOSTIC S.R.L Bucuresti
Director Proiect: Dr. Mihailescu Carmen Marinela

Scopul principal al proiectului


In cadrul acestui proiect se va dezvolta un prototip de biochip microfluidic pentru determinarea numarului de limfocite Totale(CD3+), limfocite T helper(CD3+, CD4+), limfocite T supresoare/citotoxice (CD3+, CD8+) si limfocite T imature (CD3+, CD4+, CD8+) din sange uman.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

O1.Dezvoltarea, fabricarea, caracterizarea si testarea unui chip microfluidic pentru determinarea numarului de limfocite. Transfer la tehnologie.
O2.Racordarea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la evolutia si cerintele mediului socio-economic national si international.
O3.Dezvoltarea parteneriatelor intre mediul de cercetare si mediul privat.
O4. Stimularea cresterii cheltuielilor sectorului privat in cercetare - dezvoltare, atat pentru propriile activitati, cat si pentru colaborarea cu organizatiile de cercetare.
O5.Diseminarea rezultatelor.

Consorțiu


Coordonator: S.C. DDS Diagnostic S.R.L.
Director de proiect: Dr. Mihailescu Carmen Marinela
Partener: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti (IMT)
Responsabil proiect: Dr. Marioara Avram

Rezultate preconizate


Realizarea unui prototip de biochip microfluidic pentru determinarea numarului de limfocite Totale (CD3+), limfocite T helper (CD3+, CD4+), limfocite T supresoare/citotoxice (CD3+, CD8+) limfocite T imature (CD3+, CD4+, CD8+) din sange uman.

Rezultate proiect BIOLIMF


Etapa 1 – 2016 - Proiectarea dispozitivului microfluidic pentru determinarea numărului de limfocite. In etapa 1 a proiectului, partenerii IMT si DDS au realizat:

- Proiectarea segmentului electrochimic la nivelul zonei de numărare a limfocitelor CD3+, CD4+, CD8+.
- Proiectarea sistemului microfluidic respectiv a compartimentelor pentru probă, soluţie lizant şi pentru soluţia de stopare a lizei şi a camerei de reacţie.
- Proiectarea dispozitivului final care integrează dispozitivul electrochimic în platforma microfluidică.
- S-a realizat website-ul proiectului.

Livrabil: Raport tehnic de proiectare. Topografii.


Etapa 2 – 2017 - Simularea, analiza comparativa si dezvoltare tehnologica. Adaptarea si optimizarea tehnologica.

In etapa 2 a proiectului, partenerii IMT si DDS au realizat:
- Raport tehnic de simulare, analiza si selectie;
- Date/parametrii de simulare si selectie;
- Solutii tehnologice preliminare si optimizate; Documentatie preliminara pentru procese tehnologice individuale;
- Studiu de piata si studiu de impact;
- Fise de procese tehnologice optimizate; Fisa de urmarire procese; Proceduri de caracterizare de proces si porti de control; Fise de caracterizare, Masti; Segment electrochimic; Dispozitiv microfluidic;
- Studiu de fezabilitate tehnica;
- Diseminare.

Etapa 3 – 2018 - Realizare si experimentare prototip biosenzori impedimetrici inteligenţi pentru determinarea numarului de limfocite. Verificare prototip. Documentatie transfer tehnologic.

Diseminare


Articole aparute in reviste sau in proceeding indexate ISI si BDI in anul 2017:

1. Vasilica Ţucureanu, Alina Matei, Andrei Avram, Marian Cãtalin Popescu, Iuliana Mihalache, Marioara Avram, Cãtalin Valentin Mãrculescu, Bianca Cãtãlina Ţîncu, Marius Volmer, Daniel Munteanu, Structural and luminescence properties of yellow phosphors prepared by a modified sol–gel method, MRS Communications, 1-7 [2017], doi:10.1557/mrc.2017.84, IF=3.01, SRI=2.023

2. Vasilica Ţucureanu, Alina Matei, Andrei Avram, Marian Cãtalin Popescu, Mihai Dãnila, Mãrioara Avram, Cãtalin Valentin Mãrculescu, Bianca Cãtãlina Ţîncu, Tiberiu Burinaru, Daniel Munteanu, “Influence of sintering temperature on the structure of the yttrium based phosphor”, Annals of "Dunărea de Jos" University of Galati, Fascicle IX. Metallurgy and Materials Science [2017] – in press, BDI;

3. Mihaela Savin, Carmen-Marinela Mihailescu , Dana Stan , Emanoil Bordei, Marioara Avram, Tiberiu Burinar, Vasilica Schiopu, „Point-of-care microfluidic biochip for detection of CD4+ T lymphocytes”, Revista Română de Medicină de Laborator. Supliment la Vol. 25, Nr. 2, Aprilie, 2017

Cereri de brevete in anul 2017:

1. Țucureanu Vasilica, Matei Alina, Țîncu Bianca Cătălina, Avram Marius Andrei, Mărculescu Cătălin Valentin, Burinaru Tiberiu Alecu, Avram Marioara: „Procedeu chimic de transfer a grafenei de pe un substrat pe altul”, depus la data de 18.07.2017, inregistrat cu numarul A00486/2017

Comunicari stiintifice sustinute la conferinte, seminarii, simpozioane etc in anul 2017:

1. V. Tucureanu, A. Matei, A. Avram, M.C. Popescu, I. Mihalache, M.Danila, M. Avram, C.V. Marculescu, B.C. Tincu, T. Burinaru, M.Volmer, D. Munteanu, „Properties of the yellow emitting phosphors for white led manufacturing”, BRAMAT 2017, Nanomaterials, Abstract Book, V.PO.24, p. 221, Brasov, Romania [2017]
2. B. Ţîncu, A. Avram, V. Țucureanu, A. Matei, C. Mărculescu, T. Burinaru, B. Bitza, M. Avram, „Importance of post-processing for CVD graphene” BRAMAT 2017, Surface Engineering , Abstract Book, IV.PO.12, p.173, Brasov, Romania [2017]
3. Mihaela Savin, Carmen-Marinela Mihailescu , Dana Stan , Emanoil Bordei, Marioara Avram, Tiberiu Burinar, Vasilica Schiopu, „Point-of-care microfluidic biochip for detection of CD4+ T lymphocytes”, 2nd Conference of the Romanian Association of Laboratory Medicine, P15 [may 2017]
4. Catalin Marculescu, Vasilica Tucureanu, Andrei Marius Avram, Tiberiu Burinaru, Bianca Tincu, Marioara Avram, „Designing microfluidic platform detection chamber for cancer cells label free detection Lab-on-a-chip”, EMRS 2017, Session I-Organic bioelectronics, IP-2.3. [23 May 2017]
5. V. Tucureanu, A. Matei, C.V. Marculescu, I. Mihalache, A.M. Avram, B.C. Tincu, M. Avram, R. Marinescu, T. Burinaru, M.Volmer, D. Munteanu, „Spectrometry study of the YAG:Ce-PMMA hybrid materials for light conversion in optoelectronic applications”, EMRS 2017, Session R: Nanoparticles in dielectric matrix: from synthesis to device applications for photonics, electronics, and bio sensing, Poster session P2, R.P-2.22, Strasburg, Franta [2017]
6. Vasilica Ţucureanu, Alina Matei, Andrei Avram, Marian Cãtalin Popescu, Mihai Dãnila, Mãrioara Avram, Cãtalin Valentin Mãrculescu, Bianca Cãtãlina Ţîncu, Tiberiu Burinaru, Daniel Munteanu, “Influence of sintering temperature on the structure of the yttrium based phosphor”, Book Of Abstracts Scientific Conference Of Doctoral Schools – Perspectives and challenges in doctoral research, SCDS-UDJG 2017 , The Fifth Edition, P3.1, p.122-123, Galați, 8-9 June 2017
7. Andrei Avram, Bianca Țîncu, Florin Comănescu, Vasilica Țucureanu, Adrian Dinescu, Monostraturi de grafenă crescute prin metoda CVD, A 16-a editie a Seminarului National De Nanostiinta Si Nanotehnologie, 6 iunie 2017
8. A.C. Obreja, S. Iordanescu, R. Gavrilă, V. Ţucureanu, F. Comanescu, B. Biţă, M. Dragoman, Aerogeluri nanocompozite pe bază de grafenă cu aplicaţii în absorbţia hidrocarburilor şi eficientă la ecranare electromagnetică, A 16-a editie a Seminarului National De Nanostiinta Si Nanotehnologie, 6 iunie 2017
9. Andrei Avram, Bianca Ţîncu, Florin Comănescu, Vasilica Ţucureanu, Cătălin Mărculescu, Tiberiu Burinaru, Adrian Dinescu, „CVD graphene growth on copper foil with full surface coverage”, The 9th International Conference On Advanced Materials, ROCAM 2017 & The 2nd International Symposium On Dielectric Materials And Applications, ISyDMA 2017, Section 8, p.182 [2017]